Date de contact
  • Tel:  0245613956
  • Fax: 0245216343
     

ocpi Concursuri

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 23.09.2020 - download

Anunt examen promovare a personalului contractual, in data de 16.12.2020 - download

Tematica pentru sustinerea examenului de promovare in grad pentru functia de consilier de la gradul I la gradul IA la Serviciul Cadastru - download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul Serviciului Cadastru al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradula imediat superior, organizat in data de 16.12.2020 - Download


 

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 23.09.2020 - download

Lista salariati admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul imediat superior,organizat in data de 23.09.2020 - download

Anunt examen promovare a personalului contractual, in data de 23.09.2020 - download

Tematica si biblografie pentru examenul de promovare in postul de asistent registrator principal gradul IA,pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Tematica pentru sustinerea examenului de promovare in grad pentru functia de consilier de la gradul I la gradul IA la Biroul de Inregistrare Sistematica din cadrul Serviciului Cadastru - download

 

Anunt suspendare concurs download

Anunt examen pentru ocuparea unui post vacant sofer treapta I - download 

Bibliografie si tematica - download

Cerere inscriere concurs - download


Anunt examen promovare a personalului contractual, in data de 25.03.2020 - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 25.03.2020 - download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul Serviciului Cadastru - Biroul Inregistrare Sistematica al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara, organizat in data de 25.03.2020 - Download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara si Biroul Inregistrare Sistematica ale Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara, organizat in data de 25.03.2020 - Download

Tematica si bibliografie pentru sustinerea examenului de promovare in postul de asistent registrator principal gradul I pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciuliu Publicitate Imobiliara - download

Tematica si bibliografie pentru sustinerea examenului de promovare in postul de consilier IA in cadrul Biroului Inregistrare Sistematica- download

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara - asistent registrator principal gradul IA (B.I.S.) - download

 

Examen promovare Birou Inregistrare Sistematica functia de consilier IA - download

Tematica si bibliografie pentru  examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara - asistent registrator principal gradul IA (B.I.S.) - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 18.12.2019 - Publicitate Imobiliara - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 18.12.2019 - BIS - download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul Serviciului Cadastru al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea postului intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, organizat in data de 18.12.2019 - download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara, organizat in data de 18.12.2019 - download

 Anunt examen promovare a personalului contractual, in data de 18.12.2019 - download

Tematica si biblografie pentru examenul de promovare in postul de asistent registrator principal gradul II,pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Tematica si biblografie pentru sustinerea examenului de promovare in treapta profesionala superioara de referent tr. IA, pe perioada nedeterminata, in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Tematica si biblografie pentru examenul de promovare intr-o functie cu un nivel de studii superior - din functia de subinginer cadastru gradul I in functia de consilier cadastru gradul II la Serviciul Cadastru - download

 Anunt examen promovare 24.09.2019 - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 24.09.2019 - download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul compartimentelor functionale la Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea postului in gradul imediat superior, organizat in data de 24.09.2019 download

 

Tematica si biblografie sustinere examen promovare in grad pentru postul de asistent registrator principal de la debutant la gradul II,de la gradul II la gradul I,de la gradul I la gradul IA din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara - download

 

 Tematica si biblografie pentru examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara -registrator gradul IA (B.I.S.) - download

 

 Anunt concurs 09.09.2019 - 13.09.2019 - download

Centralizator  nominal cu punctajul final la concursul din 09.09.2019-13.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targoviste - download

Centralizator  nominal cu punctajul final la concursul din 09.09.2019-13.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Compartimentul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petitii - download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu, la concursul din 13.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targoviste - download

Centralizator cu punctele acordate candidatului la interviu, la concursul din 13.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Compartimentul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petitii - download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa, la concursul din data de 09.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Serviciul Publicitate Imobiliara - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Targoviste download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa, la concursul din data de 09.09.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Compartimentul Juridic Resurse Umane Secretariat si Petitii download

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la concurs - consilier grad IA download

Lista candidati admisi/respinsi sa participe la concurs  - asistent registrator principal debutant - download

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant de  ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL debutant - download

TEMATICA pentru ocuparea postului vacant de CONSILIER GRAD 1A, Compartimentul Juridic, Resurse Umane, Secretariat si Petitii - download


 Anunt concurs 24.07.2019 - 31.07.2019 - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 24.07.2019 - 31.07.2019 download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu, la concursul din data de 31.07.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Serviciul Publicitate Imobiliara download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa la concursul din data de 24.07.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata, la Serviciul Publicitate Imobiliara - download 

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara, ce se va desfasura in perioada 24.07.2019-31.07.2019 - download

Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului vacant de referent treapta I - download

Tematica si bibliografie pentru ocuparea postului vacant de asistent registrator treapta a-II-a - download

 Anunt examen promovare 20.06.2019

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 20.06.2019 download

Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul Serviciului Cadastru si Biroului Inregistrare Sistematica al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

Lista cuprinzand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul Biroului Inregistrare Sistematica al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

Anunt examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara - download

Tematica si bibliografie registrator gradul IA (B.I.S) - download

Tematica si bibliografie asistent registrator principal gradul I (B.I.S) - download

Tematica si bibliografie consilier cadastru gradul I - download

Tematica si bibliografie referent treapta IA - download

 Anunt concurs 06.06.2019 - 13.06.2019

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 06.06.2019 - 13.06.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata la Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Centralizator cu punctele acordate candidatului la interviu, la concursul din 13.06.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata la Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa la concursul din data de 06.06.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata la Serviciului Publicitate Imobiliara - download

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara, ce se va desfasura in perioada 06.06.2019 - 13.06.2019 download

Anunt - download

Tematica si bibliografie asistent registrator treapta a II-a - download

Tematica si bibliografie referent treapta I - download

Anunt examen promovare in 26.03.2019

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 26.03.2019 download

Lista cuprinzand salariatii din cadrul compartimentelor functionale al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul imediat superior, respectiv intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, organizat in data de 26.03.2019 - download

Anunt examen de promovare a personalului contractual - download

Tematica si biblografie pentru examenul de promovare - asistent registrator principal gradul I (B.I.S) si asistent registrator principal gradul II - download

Tematica si biblografie pentru examenul de promovare - consilier cadastru gradul I - download

 Concurs 12.03.2019 - 19.03.2019

Centralizator cu punctajul final la concursul din 12.03.2019 - 19.03.2019 download 

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu download 

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa download 

Erata la   LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPl Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate lmobiliara, ce se va desfasura in perioada 12.03.2019 - 19.03.2019, inregistrata sub nr. 2553/04.03.2019 download

  LISTA cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPl Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate lmobiliara, ce se va desfasura in perioada 12.03.2019 - 19.03.2019 download

 Anunt concurs download

   Tematica pentru ocuparea posturilor vacante de referent trapta I si referent treapta II  download

   Tematica pentru ocuparea postului vacant de ASISTENT REGISTRATOR TREAPTA A-II-A download

   Tematica pentru ocuparea postului vacant de ASISTENT REGISTRATOR PRINCIPAL debutant  download

Concurs 07.02.2019 - 13.02.2019

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 07.02.2019-13.02.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor post vacant de executie cu contract de munca pe perioada nedeterminata la Serviciul Publicitate Imobiliara download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu, la concursul din 13.02.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor post vacant de executie cu contract de munca pe perioada nedeterminata la Serviciul Publicitate Imobiliara download

Centralizator cu puncte acordate la proba scrisa din data de 07.02.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie pe perioada nedeterminata download

Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe le concursul organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara, ce se va desfasura in perioada 07.02.2019 - 13.02.2019      download 

     Anunt concurs download

    Tematica download

    Bibliografie download


Rezultate finale concurs 15.01.2019-21.01.2019

 

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 15.01.2019-21.01.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie cu contract de munca pe perioda determinata la Serviciul Publicitate Imobiliaradownload

 

Centralizator nominal cu punctajul final la concursul din 15.01.2019-21.01.2019 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie cu contract de munca pe perioda nedeterminata la Serviciul Publicitate Imobiliaradownload

 

Rezultat interviu 21.01.2019

Centralizator cu puncte acordate candidatilor la interviu, la concursul din data de 21.01.2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada determinata download

Centralizator cu puncte acordate candidatilor la interviu la concursul din data de 21.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie pe perioada nedeterminata download

Rezultat concurs 15.01.2019

Centralizator cu puncte acordate la proba scrisa din data de 15.01.2019 pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada determinata download

Centralizator cu puncte acordate la proba scrisa din data de 15.01.2019 pentru ocuparea unor posturi vacante de executie pe perioada nedeterminata download


Concurs 15 ianuarie 2019

 Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unor posturi vacante de executie - cu contract de munca pe perioada nedeterminata in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara, ce se va desfasura in perioada 15.01.2019 - 21.01.2019 download

  Lista cuprinzand candidatii admisi/respinsi sa participe la concursul organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - referent treapta II pe perioada determinata in cadrul Serviciului Publicitate imobiliara, ce se desfasoara in perioada 15.01.2019 - 21.01.2019 download 

 Modificare anunt 10986_10.12.2018 download

 Anunt concurs posturi vacante cu durata contractului nedeterminata 10986 - download

 Anunt concurs post temporar vacant durata contractului determinata nr.10993 - downoad

 Tematica si bibliografie asistent registrator principal si asistent registrator principal debutant  adr.10987 - download

 Tematica si bibliografie asistent registrator treapta a II-a.10988 - download

 Tematica si bibliografie referent treapta a II-a adr.10989 - download

Centralizator nominal cu punctajul final la examenul de promovare din 12.12.2018 - download

LISTA cuprizand salariatii admisi sa participe la examenul de promovare a personalului contractual prin transormarea posturilor in gradul/treapta imediat superioara din cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara al Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

ANUNT - examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara, in data de 12.12.2018 - serviciul Publicitate Imobiliara - download

TEMATICA SI BIBLOGRAFIE - examen de promovare a personalului contractual prin transformarea posturilor in gradul sau treapta imediat superioara, in data de 12.12.2018 - serviciul Publicitate Imobiliara - download


Lista candidati admisi la concursul din 15.03.2018 - download

Anunt examen promovare 15.03.2018 - download

Tematica si biblografie consilier grad 1A economic - download

Tematica si biblografie asistent registrator principal grad 1A - publicitate imobiliara - download

Tematica si biblografie consilier cadastru grad 1A - download

   Anunt concurs perioada determinata 7-14 decembrie 2017 - download

   Tematica - download

   Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant de executie - asistent registrator treapta IA - download

  Rezultate:

  Serviciul Publicitate Imobiliara - download

  Biroul Economic - download

  Serviciul Cadastru - download


   Anunt concurs perioada nedeterminata - 7-14 decembrie 2017 - download

   Tematica - download

   Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post vacant de executie - consilier cadastru gradul I - download

   Lista candidatilor admisi sa participe la concursul pentru ocuparea unui post vacant de executie - asistent registrator treapta I - download


 Rezultate  

   07.12.2017 16.11

   Centralizator cu punctele acordate candidatului la proba scrisa la concursul din data de 07.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - consilier cadastru gradul I pe perioada nedeterminata la Serviciul Cadastru - download

   Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa la concursul din data de 07.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie -  asistent registrator treapta I pe perioada nedeterminata la Serviciul Publicitate Imobiliara - download

   Centralizator cu punctele acordate candidatilor la proba scrisa la concursul din data de 07.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post temporar vacant de executie -  asistent registrator treapta IA pe perioada determinata la Serviciul Publicitate Imobiliara - download  

14.12.2017

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu, la concursul din data de 14.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada nedeterminata - asistent registrator treapta I - la la Serviciul Publicitate Imobiliara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

Centralizator cu punctele acordate candidatilor la interviu, la concursul din data de 14.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie pe perioada nedeterminata - consilier cadastru gradul I- la Serviciul Cadastru din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

18.12.2017

Centralizator Nominal cu punctajul final la concursul din 07.12.2017 - 14.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - consilier cadastru gradul I pe perioada nedeterminata la Serviciul Cadastru din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

Centralizator Nominal cu punctajul final la concursul din 07.12.2017 - 14.12.2017 organizat de OCPI Dambovita pentru ocuparea unui post vacant de executie - asistent registrator treapta I pe perioada nedeterminata la Serviciul Publicitate Imobiliara din cadrul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita - download

OCPI Dambovita