Date de contact
  • Tel:  +40 21 2246085
  •         +40 21 2246158
            +40 21 2246082

  • Fax: +40 21 2246084
  •         +40 21 2246156

ocpi Formulare Tip

   

    Cerere pentru eliberare extras de carte funciara pentru informare download 

    Cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini download

    Cerere inscriere download

    Cerere eliberare PLAN DE INCADRARE IN ZONA/ ORTOFOTOPLAN download

    Cerere eliberare EXTRAS DIN PLAN CADASTRAL PE ORTOFOTOPLAN download

     Cerere privind identificarea numarului de carte funciara si a numarului cadastral/topografic al/ale imobilului/imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului downloa

      Cerere de eliberare copii legalizate download 

      Cerere de informatii pentru intocmirea planului parcelar in vederea atribuirii numerelor cadastrale download


      Cerere privind solicitarea avizului de incepere_receptie a lucrarii download


    Cerere anulare numar cadastral download


    Proces verbal de vecinatate download


    Declaratie download


    Cerere de receptie si inscriere download


    Cerere de informatii download

    Cerere privind înscrierea imobilului în evidentele de cadastru si carte funciara dupa datele de identificare ale acestuia download    

      Cerere pentru consultare documente din arhiva download

OCPI Dambovita